OPSLAG UDBUD

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION NATRENOVATION I QEQERTARSUAQ BY
4. oktober 2018
For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:
•    Udbudsmateriale (US og SA) udarbejdet af INOQARFIK 01. oktober 2018

Arbejdet omfatter natrenovation.

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til:  

Udbudsmateriale kan hentes under Kommune Qeqertalik´s hjemmeside http://www.qeqertalik.gl eller kan sendes pr. e-mail efter aftale.

Seneste frist for aflevering Kommune Qeqertalik, Qeqertarsuaq afdeling Inoqarfik
Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 12:00
Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket:” Tilbud: Natrenovation i Qeqertarsuaq”

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.


UDBUDSBETINGELSER NATRENO 2018Med venlig hilsen

Kommune Qeqertalik
INOQARFIK
Qeqertarsuaq