OPSLAG UDBUD

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION DAGRENOVATION I QASIGIANNGUIT BY
8. oktober 2018

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede:

•    Udbudsmateriale (US og SA) udarbejdet af Inoqarfik 05. oktober 2018

UDBUDSSKRIVELSE (US)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SA)


Arbejdet omfatter dagrenovation.

Alle omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbuddet afholdes af tilbudsgiver.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant budsum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller e-mail på det bydende firma, og skal være afleveret til:

Udbudsmateriale kan hentes under Kommune Qeqertalik´s hjemmeside eller kan sendes pr. e-mail efter aftale.

Tilbuddet skal afgives i lukket kuvert mærket: ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: dagrenovation i Qasigiannguit”

Kommune Qeqertalik Inoqarfik, Qasigiannguit senest.
fredag den 19. oktober 2018 kl. 13:00

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.


Tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.


Med venlig hilsen

Kommune Qeqertalik Inoqarfik
Qasigiannguit