O P S L A G

HERMED UDBYDES I OFFENTLIG LICITATION LEVERING AF VINTERTJENESTE TIL
Kommune Qeqertalik Inoqarfik i Aasiaat
19. september 2018

Kommunen udbyder snerydning i tre sæsoner fra perioden 01. november 2018 - 30. april 2021. 

For udbuddet er gældende, de for udbuddet udarbejdede: 

Udbudsmateriale  og bilag udarbejdet af Inoqarfik, Anlæg & Miljø 17. september 2018, som kan hentes her

                  UDBUDSSKRIVELSE VINTERTJENESTE (PDF)

                  VILKÅR FOR VINTERTJENESTE (PDF)

                  BILAG 1 - VINTERTJENESTE (PDF)

 

Arbejdet omfatter udførelse af vintertjenesten på byens trafikarealer såsom kørebaner, buslommer og vendepladser for bybus m.m., og omfatter kørsel for snerydning og glatførebekæmpelse på øvrige kommuneveje. Kommunens veje er opdelt i 1 vinterklasse: A.

Vintertjenesten gennemføres under anvendelse af lastbiler, gummiged/traktor. Leverandøren skal stille med de nødvendige snerydnings materiel.

Tilbud skal afgives skriftligt med angivelse af en kontant tilbud sum i danske kr. og med navn, postadresse og telefon nr. eller email på det bydende firma, og skal være afleveret til:  

Qeqertalik Kommune, Aasiaat afdeling, Inoqarfik, Anlæg- & Miljø , Att.: Otto Sandgreen

Senest fredag den 12. oktober 2018  kl.11:00 vestgrønlandsk tid 

hvor indkomne tilbud åbnes i overværelse at de bydende der måtte ønske det

Af konkurrencemæssige årsager, skal buddet afgives i lukket kurvet mærket ”Må ikke åbnes af postafdelingen – Tilbud: Vintertjeneste Aasiaat".

Tilbud er bindende og skal være ubetinget og uden forbehold.

Kommune Qeqertalik forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.


Med venlig hilsen


Qeqertalik Kommune, Inoqarfik, Anlæg- & Miljø