Valg til Inatsisartut 2018

Du skal være på valglisten for at kunne stemme til valg til Inatsisartut den 24. april. Hvis du er i tvivl, om du er på valglisten, kan du tjekke den 27. og 28. marts.
23. marts 2018

 

Valglisten over stemmeberettigede i Kommune Qeqertalik, er offentlig tilgængelig den 27. og 28. marts 2018

Interesserede i alle byer og bygder i kommunen, kan se listen på Kommunekontoret Sullissivik.

Kommune Qeqertalik opfordrer især følgende til at sikre sig, om de står på valglisten:

-    Studerende, som er flyttet tilbage til Grønland fra udlandet inden for de seneste seks måneder
-    Borgere med dobbelt statsborgerskab
-    Borgere, som er i tvivl, om de står på valglisten

Er du ved fejl ikke registreret på valglisten, kan du sende en skriftlig klage til valgbestyrelsen senest to hverdage efter offentliggørelsen af valglisten. Du sender klagen til: qeqertalik@qeqertalik.gl

Med håb om god valgdeltagelse

Valgbestyrelsen
Kommune Qeqertalik