Qeqertarsuup Atuarfia søger lærere

Kommune Qeqertalik Qeqertarsuaq Qeqertarsuup Atuarfia søger lærere
Ansøgningsfrist:
20. december 2018
Sted/Afd:
Qeqertarsuaq
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019
Løn:
Gældende overenskomst
Qeqertarsuup Atuarfia har ca. 125 elever. Der er 23 lærere. Skolen er trinopdelt. 
 
Ansøgningsfrist: 20. december 2018
Sted: Qeqertarsuaq
Tiltrædelsesdato: 1. januar 2019
Løn: Gældende overenskomst
 
Vi søger lærere til følgende fag: Dansk, fysik/kemi, engelsk, naturgeografi, matematik, kan være IT-vejleder. Vi prioriterer undervisning i liniefag.
 
Tiltrædelsesdato er 1. januar 2019 eller efter aftale.
 
Oplysninger omkring stillingerne kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Ando Møller via e-mail:  ando@qeqertalik.gl 

Ansøgning kan sendes til: 

Mail: qeq_atuarfik@qeqertalik.gl eller til: 
 
Qeqertarsuup Atuarfia, Postboks 514, 3953 Qeqertarsuaq
 
Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut kattuffiat, IMAK. Ansøgere der kommer fra en tjenestemandstilling vil bevare retten til denne ansættelsesform.
 
Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler. 
 
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker I henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.