Genopslag Kommune Qeqertalik Qasigiannguit søger museumsassistent

Ansøgningsfrist:
1. december 2018
Sted/Afd:
Qasigiannguit
Tiltrædelsesdato:
1. januar 2019
Løn:
Gældende overenskomst
Stillingen som museumsassistent i Qasigiannguit er ledig til besættelse 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter

Museumsassistenten vil referere til Museumslederen

Arbejds- og ansvarsområder:
•    Assisterende opgaver omkring museumsopgaver jf. museumsloven.
•    Assisterende opgaver omkring styringen og udviklingen af projekt levende boplads.
•    Dagligt bygningstilsyn.
•    Deltage i museets åbninger og arrangementer.

Vi forventer:
•    Bachelor eller faglært i et relevant fag.
•    Alternativt god erfaring i museumsrelevant fagligt arbejde og/eller arbejde omkring kul-turformidling.
•    Flersproget grønlandsk, dansk og engelsk.
•    Stabil, troværdig, åben og imødekommende, fleksibel.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

Vi tilbyder et spændende job, hvor arbejdet giver dig indsigt i bevarelse og udvikling af Grønlands kulturarv og i formidling af Grønlands kulturhistorie og naturhistorie. Særligt vil du få indsigt i Qa-sigiannguits historie og lokalmuseets arbejde med indsamling, registrering bevarelse og formid-ling af denne. Du kommer endvidere til at arbejde med udviklingen af en interaktiv formidlings-form gennem museets historiske levendegørelsesprojekt
Du skal være opmærksom på at skiftende arbejdstider kan forekomme inkl. aften- og weekend arbejde, samt sommerperioden er højsæson.

Der kan anvises bolig stillingen.
Der er krav om ren Børneattest og straffeattest, ligesom du vil være underlagt tavshedspligt.

Kontakt
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Museumsleder Anne Mette Olsvig på tlf.
91 46 47, e-mail: amol@qeqertalik.gl eller på www.qasigiannguit.museum.gl.
 
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser samt redegørelse for tidligere beskæftigelse og evt. udtalelser sendes til Kommune Qeqertalik Qasigiannguit, Postboks 113, 3951 Qasigiannguit eller pr. e-mail: qasigiannguit@qeqertalik.gl senest den 1. december 2018.