Pædagog søges til vuggestuen ”Vâva”

Kommune Qeqertalik Aasiaat Pædagog søges til vuggestuen ”Vâva”
Ansøgningsfrist:
15. november 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1/1-19 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst
Kommune Qeqertalik, Aasiaat, søger 1 pædagog for tiltrædelse pr. 1. januar 2019 eller efter nærmere aftale, i Vuggestuen ”Vâva”.
 
Generelt for vuggestuen:
 
Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Der er plads til 36 vuggestuebørn.
Åbningstiden for vuggestuen er mandag – fredag kl. 06.30 – 17.00. Om lørdagen lukket.
Administration for vuggestuen hører under Fag chef for Dagtilbud, og pædagog koordinatoren sørger for rådgivning og vejledning for vuggestuen.
 
Ansøgerens kvalifikationer:
 
Pædagogisk uddannelse, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, besidde et fysisk og psykisk godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Kommune Qeqertalik.
Dobbeltsporede ansøgere foretrækkes.
 
Løn og ansættelsesforhold:
 
Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.
 
Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  
 
Vuggestueleder Laila S. Samuelsen tlf. 89 47 74.
 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.
 
Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 15. november 2018 til:
 
Kommune Qeqertalik, Aasiaat
Personalekontor
Postbox 220
3950 Aasiaat