Leder til familiehus i Qeqertarsuaq

I Kommune Qeqertalik i Qeqertarsuaq søger vi en stilling som afdelingsleder til familiehuset  med ansættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter nærmere aftale. 
Ansøgningsfrist:
26. september 2018
Sted/Afd:
Qeqertarsuaq
Tiltrædelsesdato:
1/10 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst
Stillingen som afdelingsleder er administrativt placeret i familiehuset i Qeqertarsuaq. Afdelingslederen i det sociale område vil være din nærmeste foresatte. 
 
Arbejds- og ansvarsområder:
 
Bidrage med hjælpeforanstaltninger som etableres efter en handlingsplan i socialforvaltningen, der udarbejdes af sagsbehandler i samarbejde med forældre 
Yde støtte på børne- og familieområdet, herunder socialpædagogisk bistand og støtte for socialt sårbare familier efter handlingsplanen.
Støtte sårbare familier mhp. at styrke deres livsforhold og dagligdag og /eller øge deres personlige styrke og yde støtte i henhold til at styrke forældrenes forældreevne i henhold til handlingsplanen.
Yde Pædagogiske bistand til forældre, hvis børn er anbragt uden for hjemmet og for de plejefamilier, som varetager omsorgen.
Arbejde forebyggende for unge gravide eller unge mødre med henblik på at skabe en god tilknytning under og efter graviditet.
Yde Pædagogisk bistand til børnefamilier med alvorlige psykosociale problemer.
Støtte forældre i at styrke deres kontakt med institutioner på børneområdet herunder daginstitutioner, skolen, fritidsordningen, socialforvaltning og sundhedsvæsenet.
Udarbejde regelmæssigt besøgsrapport og statusrapporter.
Oprette og afholde støttegrupper for børn og for voksne
Afholde kurser for familier 
Lave andre Ad. Hoc opgaver
 
Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos afdelingslederen i det sociale område.
 
Kvalifikationer:
 
Pædagoguddannelse eller socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)
Erfaring fra arbejde ved familievejledning på børneområdet
Erfaring fra arbejde som støtteperson på børne- eller handicapområdet.
Erfaring fra andre arbejdsområder på det sociale område.
Har evne til etablere et godt samarbejde med samarbejdspartnere og klienter og yde arbejdsindsatsen i henhold til handlingsplanen, som sagsbehandleren er ansvarlig for.
Har evne til at arbejde selvstændigt med udgangspunkt i handlingsplanen og har gode samarbejdsevner.
Har tålmodighed og tolerence. Er psykisk robust.
Er pålidelig, loyal, ansvarsbesidst og foregangseksempel.
Er god til klientkontakt, kommunikation og god til håndtere konflikter
Er  fleksibel og har vilje til udvikling. 
Er god til at efterleve bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som familievejleder i det sociale område
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.
 
Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.
 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder i det sociale område Nivi Enoksen på telefon 387214 e-mail: nien@qeqertalik.gl 
 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse CV, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 26. september 2018 og bedes fremsendt til følgende adresse: 
Kommune Qeqertalik 
Att. HR-afdelingen
Postboks 513
3953 Qeqertarsuaq