GENOPSLAG Børneinstitutionen Qupannaat i Kangaatsiaq søger en LEDER og en Souschef

Kommune Qeqertalik, Kangaatsiaq, søger en leder og en souschef til børneinstitutionen “Qupannaat” til ansættelse enten pr. 01. November 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
30. september 2018
Sted/Afd:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1/11 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst
For dagsinstitutionen gælder disse generelt:
 
Der er tre stuer i børneinstitutionen. Der er tre fastansatte. En vuggestue med to medarbejdere (40 timer ugentlig) intregrerede børnestuer, en vuggestue har 12 børn, i den ene vuggestue er der 12 børn, børnehavestuen har 20 børn.
Daginstitutioner har åben fra 07.00 til 17.00 – er lukket om lørdagen.
Drift af børneinstitutionen hører under Inuit afdelingen og har pædagogisk konsulent som den nærmeste foresatte.
 
Ansøgeren ønskes at have følgende egenskaber:
 
Uddannet pædagog, ansvarsfølelse, initiativrig, viljestærk, opmærksom, rolig under stressede situationer, alsidig, har god samarbejdsevner, udvise nærhed samt stabil. Psykisk og fysisk sund, parathed og arbejde i henhold til institutionens målsætninger og handlingsplaner.
Der er sat krav til ansøgeren om at denne skal kunne have danske og grønlandske sprogegenskaber.
Du skal have ledererfaringer ift. personale og administrativt opgaver.
 
Løn – ansættelse – bolig:
 
Aflønning sker i henhold til gældende regler og overenskomster mellem forhandlingsberettige forbund.
Der anvises kan bolig, husleje betales i henhold til gældende regler herom.
Yderligere oplysninger kan fåes ved at rette henvendelse til: 
Thora Petersen Mail: thpe@qeqertalik.gl fg. Leder i børneinstitutionen  87 21 45. 
Eller Bychef Ane Grethe Filemonsen, agfi@qeqertalik.gl telefon 387101 & tlf. 701900. 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.
 
Ansøgning bilagt kopi af uddannelsesbeviser, udtalelser, oplysninger om tidligere beskæftigelse skal være i hænde senest 30.09.2018.
 
Sendes pr. Email: eller pr. Brev til:
 

Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq
Sullissivik Kangaatsiaq
Postboks 80
3955  Kangaatsiaq