Offentlighjælp sagsbehandler søges til funktionsområdet INUIT i Qeqertarsuaq

Til Kommune Qeqertalik i Qeqertarsuaq søger vi en Sagsbehandler på offentlig hjælp med ansættelse pr. 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
24. august 2018
Sted/Afd:
Qeqertarsuaq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Du vil arbejde tæt sammen med ansatte i det sociale sagsområde, og lederen i det sociale sagsområdet vil være din nærmeste foresatte.
 
Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være:
 
Visitering af borgere der søger om offentligt hjælp samt rådgivning i samme øjemed
Beslutninger omkring tildeling af offentligt hjælp ud visitering og analyse af borgerens økonomiske situation iht. forordningen på området
Rådgivning af borgere vedr. deres økonomiske situation
Udarbejde handleplan sammen med borgeren
Løbende opfølgning af borgere der får offentlig hjælp
Være med til at sikre at alle økonomiske betingelser og forretningsgange følges nøje på området
Akut sagsbehandling for de borgere der kræver akut hjælp
At foretage sagsbehandling af ansøgninger om førtidspensioner
Sagsbehandling af henvendelser fra pensionister
Er sparringspartner for personalet i bygden om offentlig hjælp
Modtage ansøgninger om barselsorlov til viderebehandling
Er imødekommende til at samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere vedrørende arbejdssøgende
 
 
Kvalifikationer:
 
Socialrådgiveruddannelse eller lignende uddannelse inden for det sociale område
Erfaring med økonomisk sagsbehandling på det sociale område
Systematisk, pålidelig og foregangseksempel
God til borgerkontakt og kommunikation
Psykisk robusthed er et krav for at kunne bestride jobbet
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 
Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der kan anvises bolig til stillingen efter gældende regler.
 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Børneattesten indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere attesten hos Rigspolitiet, straffeattesten rekvireres af ansøger og afleveres hos ansættelsesmyndigheden.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til lederen i det sociale sagsområde Nivi Enoksen, telefon 38 72 14 eller e-mail: nien@qeqertalik.gl
 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest d. 24. august 2018. 
 
 
Ansøgningen sendes til:
Kommune Qeqertalik
Postboks 513,
3953 Qeqertarsuaq