Sagsbehandler på handicapområde søges til funktionsområdet INUIT i Qeqertarsuaq

Til Kommune Qeqertalik i Qeqertarsuaq søger vi en Sagsbehandler på handicap område med ansættelse pr. 1. september 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
24. august 2018
Sted/Afd:
Qeqertarsuaq
Tiltrædelsesdato:
1. september 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Du vil arbejde tæt sammen med ansatte i det sociale sagsområde, og lederen i det sociale sagsområde vil være din nærmeste foresatte.
 
 
Arbejds- og ansvarsområder vil bl.a. være:
 
Aktiv opsøgende tilsyn med handicappedes vilkår i bosteder, og underretning ved tilfælde af behov for hjælp
Modtage henvendelser og yde rådgivning der vedrører handicappede og deres familier
Vurdering af nødvendighed for anvendelse af hjælpeforanstaltninger iht. handicapforordningen sammen med relevant sagkyndige
Sagsbehandling herunder udarbejdelse af ansøgninger iht. handicapforordningen mv.
Deltage i tværfagligt samarbejde, møder med eksterne og interne samarbejdspartnere vedrørende handicapsager
Rådgivning, støtte og møder for støttepersoner
 
 
Kvalifikationer:
 
Socialrådgiveruddannelse eller lignende uddannelse inden for det sociale område
Erfaring med sagsbehandling på det sociale område
Systematisk, pålidelig og foregangseksempel
God til borgerkontakt og kommunikation
Psykisk robusthed er et krav for at kunne bestride jobbet
 
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 
Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.
 
Der kan anvises bolig til stillingen efter gældende regler.
 
Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Børneattesten indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere attesten hos Rigspolitiet, straffeattesten rekvireres af ansøger og afleveres hos ansættelsesmyndigheden.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til lederen i det sociale sagsområde Nivi Enoksen, telefon 38 72 14 eller e-mail: nien@qeqertalik.gl
 
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest d. 24. august 2018. 
 
 
Ansøgningen sendes til:
Kommune Qeqertalik
Postboks 513,
3953 Qeqertarsuaq