GENOPSLAG Kommune Qeqertalik Qasigiannguit søger museumsassistent

Stillingen som museumsassistent i Qasigiannguit er ledig til besættelse 1. oktober eller snarest muligt derefter 
Ansøgningsfrist:
15. august 2018
Sted/Afd:
Qasigiannguit
Tiltrædelsesdato:
eller snarest muligt derefter
Løn:
Gældende overenskomst
Museumsassistenten vil referere til Museumslederen
 
Arbejds- og ansvarsområder:
 
Assisterende opgaver omkring museumsopgaver jf. museumsloven.
Assisterende opgaver omkring styringen og udviklingen af projekt levende boplads.
Dagligt bygningstilsyn.
Deltage i museets åbninger og arrangementer.
 
Vi forventer:
 
Bachelor eller faglært i et relevant fag.
Alternativt god erfaring i museumsrelevant fagligt arbejde og/eller arbejde omkring kul-turformidling.
Flersproget grønlandsk, dansk og engelsk.
Stabil, troværdig, åben og imødekommende, fleksibel.
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
 
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. 
 
Vi tilbyder et spændende job, hvor arbejdet giver dig indsigt i bevarelse og udvikling af Grønlands kulturarv og i formidling af Grønlands kulturhistorie og naturhistorie. Særligt vil du få indsigt i Qa-sigiannguits historie og lokalmuseets arbejde med indsamling, registrering bevarelse og formid-ling af denne. Du kommer endvidere til at arbejde med udviklingen af en interaktiv formidlings-form gennem museets historiske levendegørelsesprojekt
Du skal være opmærksom på at skiftende arbejdstider kan forekomme inkl. aften- og weekend arbejde, samt sommerperioden er højsæson.
 
Der kan anvises bolig stillingen. 
 
Der er krav om ren Børneattest og straffeattest, ligesom du vil være underlagt tavshedspligt.
 
Kontakt:
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Museumsleder Anne Mette Olsvig på tlf. 91 46 47, e-mail: amol@qeqertalik.gl eller på www.qasigiannguit.museum.gl.
 
Ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser samt redegørelse for tidligere beskæftigelse og evt. udtalelser sendes til 

 

Kommune Qeqertalik Qasigiannguit
Postboks 113
3951 Qasigiannguit 
 
eller pr. e-mail: qasigiannguit@qeqertalik.gl senest den 15. august 2018.