Kommune Qeqertalik Aasiaat Gammeqarfik Søger 1. lærer

Gammeqarfik er en by skole med ca. 400 elever og 48 lærere og arbejder i afdelingsdelt.
Ansøgningsfrist:
6. juli 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. august 2018
Løn:
Gældende overenskomst

Vi søger 1. lærer til trin II, der kan undervise i fagene engelsk og dansk.
Ansættelse pr. 1. august 2018.

Oplysninger omkring stillinger kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Susanne Josefsen. 89 47 55.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside på www.gammeqarfik.gl

 
 
 
 
 
 

Ansøgning sendes til: 

Gammeqarfik Postboks 28, 3950 Aasiaat.

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gældende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut Kattuffiat, ImaK. 


Ansøgningsfristen er 2. juli 2018