Stilling som Souschef i Vuggenstuen "Vaava"

Kommune Qeqertalik, Aasiaat søger 1 souschef for tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale i Vuggestuen ”Vaava”.
Ansøgningsfrist:
15. juni 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Generelt for vuggestuen:

•    Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Der er plads til 35 vuggestuebørn.
•    Åbningstiden for vuggestuen er mandag – fredag kl. 06.45 – 17.00. Om lørdagen lukket.
•    Administration for vuggestuen hører under Fag chef for Dagtilbud, og pædagogisk koordinatoren
     sørger for rådgivning og vejledning for vuggestuen.

Ansøgerens kvalifikationer:

•    Pædagogisk uddannelse, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress
     situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, besidde et fysisk og psykisk
     godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og
     øvrige gældende regler for ansatte under Kommune Qeqertalik.
•    Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.
Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Pædagogisk koordinator Maren A. Clasen 38 7091 eller vuggestueleder Laila S. Samuelsen tlf. 89 4793.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 15. juni 2018 til:

Email: aasiaat@qeqertalik.gl
Eller pr. post til:

Kommune Qeqertalik, Aasiaat
Personalekontor
Box 220
3950 Aasiaat