Pædagog søges i Vuggestuen "Vaava"

Kommune Qeqertalik, Aasiaat, søger 1 pædagog for tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale, i Vuggestuen ”Vâva”.
Ansøgningsfrist:
15. juni 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
2. juli 2018
Løn:
Efter overenskomst
Generelt for vuggestuen:

Stillingen er en fuldtidsstilling, 40 timer om ugen. Der er plads til 35 vuggestuebørn.
Åbningstiden for vuggestuen er mandag – fredag kl. 06.45 – 17.00. Om lørdagen luk-ket.
Administration for vuggestuen hører under Fag chef for Dagtilbud, og pædagog koordinatoren sørger for rådgivning og vejledning for vuggestuen.

Ansøgerens kvalifikationer:

Pædagogisk uddannelse, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, besidde et fysisk og psykisk godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk mål for børn og unge og øvrige gældende regler for an-satte under Kommune Qeqertalik.
Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes.

Løn og ansættelsesforhold:

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: pædagogisk koordinator Maren A. Clasen, tlf. 38 7091 eller vuggestueleder Laila S. Samuelsen tlf. 89 4773.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneat-test, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæfti-gelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 15. juni 2018 til:

Email: aasiaat@qeqertalik.gl 

Eller pr. post til:

Kommune Qeqertalik, Aasiaat
Personalekontor
Box 220
3950 Aasiaat