Genopslag Kommune Qeqertalik i Aasiaat søger Socialrådgiver indenfor familieplejeafsnit

Kommunens mål er at yde god service til borgeren hvor nærhed og god service er målet. Målet for Socialrådgiver er at være med til at skabe rammerne for at det kan ske.
Ansøgningsfrist:
29. juni 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. august 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Ved Kommune Qeqertalik i Aasiaat søges en sagsbehandler til stillingen som socialrådgiver til besættelse pr. 1 august 2018 eller efter nærmere aftale.  

Stillingen ønskes besat med en socialrådgiver – gerne med erfaring på familie- og børn & unge.

Arbejdsområdet er følgende:


•    Opfølgning på plejeanbringelses sager, herunder i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere at
     arbejde ud fra handleplanen udarbejde rapporter til respektive sagsbehandler iht. gældende lovgivning
     på familieplejeafsnittet.
•    Tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere i forhold til anbragte børn.
•    Kontakt med plejefamilier i forhold til supervision mv.
•    Forberedelse af sager til behandling i fagudvalg, af opfølgninger om plejeforhold.
•    Deltagelse i sagsbehandlings møder, samt relevante arbejdsgrupper
•    Oprydning og ajourføring af nuværende anbringelses sager.
•    Deltagelse i borgerforvaltningens opgaveløsning generelt

Kommune Qeqertalik i Aasiaat har vagtordning, hvori sagsbehandleren kan regne med at indgå i sådan en vagtordning.

Der vil ved besættelse af stillingen blive lagt vægt på selvstændighed, åbenhed, omstillingsevne og evne til nytænkning.


Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fast-sættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere af-hængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Judithe Petrussen, mail jupe@qeqertalik.gl eller bychef Arne S. Reimer, mail asre@qeqertalik.gl på tlf. 701900

Ansøgning skal være Qeqertalik Kommune i Aasiaat i hænde senest den 29. juni 2018 og stiles til :


Kommune Qeqertalik i Aasiaat
Postboks 220
3950 Aasiaat