Kommune Qeqertalik søger Bygningskonstruktør/Byggesagsbehandler

Bygningskonstruktør/Byggesagsbehandler i helt ny og spændende kommune.
Ansøgningsfrist:
31. maj 2018
Sted/Afd:
Aasiaat
Tiltrædelsesdato:
1. juli 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Kommune Qeqertalik søger en engageret, innovativt og udviklingsorienteret bygningskontruktør/ byggesagsbehandler, med tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale. Dine primære opgaver omfatter alle arbejder inden for anlæg / løsning af bygningskonstruktør problemstillin-ger i Aasiaat by samt rådgivning med fokus på udvikling og funktionalitet i tæt samarbejde med medarbejdere og kommunens byplanlægger.

Bygningskonstruktør/byggesagsbehandler skal referere til leder for Inoqarfik Aasiaat. Stillingen vil indgår i Inoqarfik Aasiaat og have kontor i Aasiaat.

Stillingens indhold:

Kommune Qeqertalik er under udvikling og blev etableret pr. 1. januar 2018, dertil er der behov for en udviklingsorienteret bygningskonstruktør/byggesagsbehandler. Du skal kunne indgår i tværfaglig samarbejde med alle kommunens fagområder for, at opnår den bedst mulige bor-gerservice.

Du har mulighed for at sætte dit eget præg for kommunens fremtid, idet kommunens admini-stration har innovativt tilgang.

Arbejds- og ansvarsområder:

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:
•    byggesagsbehandling
•    At koordinere, planlægge og følge op på forskellige projekter såsom byens anlægsopga-ver i tæt
     samarbejde med kommunens byplanlægger og koordinator
•    At være ansvarlig for byens projekter, herunder økonomi, tid og kvalitetssikring, ligesom at udførelsen
     sker på en effektiv og sikkerhedsmæssigt forsvarligt måde
•    At sikre vedligeholdelse for kommunale bygninger
•    At indsamle data der skal danne vej til kommende anlægsopgaver i Aasiaat
•    At udarbejde udbudsmaterialer til kommunens anlægsopgaver
•    At udarbejde vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger.
•    At indgå i udarbejdelse af anlægsinvesteringer i henhold til politisk besluttede opgaver
•    At kvalitetssikre kommunale opgaver i samarbejde med kommunens teknikere
•    Ad hoc opgaver


Vi forventer:

Kommunen ønsker en ansøger med gode faglige kvalifikationer:
•    Du har en relevant faglig uddannelse som bygningskonstruktør eller tilsvarende bag-grund.
•    Du må gerne have erfaring med den kommunale praksis og forståelse for de politiske processer.
•    Du motiveres af samarbejde og dialog, såvel internt som eksternt, og formår at pleje og bruge
     et bredt netværk.
•    Du er en god formidler af det faglige stof til forskellige målgrupper.
•    Du har kendskab til gængse redskaber, som Office pakken, ArcGIS, MapInfo, AutoCAD
•    Du må også gerne have kendskab til at arbejde med GIS platforme i øvrigt.
•    Du er udadvendt, har et godt humør og trives i en travl hverdag med skarpe deadlines.
•    Du er kreativ, innovativ, omhyggelig, systematisk og har et fagligt overblik.
•    At du er indstillet på et længerevarende ansættelsesforhold.

Vi tilbyder:


Et udfordrende job med mulighed for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i byens og kommunens udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med plads til initiativ og kreativitet.

Løn- og ansættelsesvilkår:


Ansættelse og aflønning vil ske iht. den for ansøger gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig for hvilken, der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens ejendom-me. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Stillingen ønskes besat efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til bychef, Arne Sandgreen Reimer email asre@qeqertalik.gl .

Ansøgning med CV, oplysninger om uddannelse (vedlagt kopi af eksamenspapirer) og referen-cer skal være modtaget i HR-afdelingen senest onsdag den 31. maj 2018 enten via E-
mail adressen: qeqertalik@qeqertalik.gl eller via postadressen Kommune Qeqertalik, Niels Ege-des Plads 1, Postboks 220, 3950 Aasiaat.