Kangaatsiap Atuarfia søger lærere

Ansøgningsfrist:
14. maj 2018
Sted/Afd:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1. august 2018
Løn:
Gældende overenskomst
Ved Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq, skolen i Kangaatsiaq søger fysik/kemi lærer der også kan varetage skolens IT-område til besættelse pr. 1. august. 2018

Samt at skolen Kangaatsiaq søger skoleledere samt lærere til bygdeskolerne i Atuarfik Kristian Lundblad Niaqornaarsuk og i Attu til besættelse pr. 1. august. 2018

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm tlf: +299 87 21 42 / 87 21 38

Ansøgning sendes senest mandag 14. maj 2018 til E-mail: suad@qeqertalik.gl eller pr brev til Kangaatsiap atuarfia, postbox 560 3955 Kangaatsiaq

Husk at mærke ansøgningen med hvilken stilling der ansøges

Ansættelse vil ske efter overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 19.818,29 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kangaatsiap Atuarfia i hænde inden fristens udløb.

Hvis du vil benytte et ansøgningsskema, kan du ved henvendelse på aamo@qeqertalik.gl får den tilsendt.