Lærer til Majoriaq Kangaatsiaq

Majoriaq Kangaatsiaq søger FA lærer til ansættelse pr. 1. April 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
15. marts 2018
Sted/Afd:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1. April 2018 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst

Du skal kunne undervise mindst i 3 af følgende fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

Der undervises i modulopbygget FA undervisning. Du skal have lyst til at arbejde med projektorienteret undervisning, så eleverne i Majoriaq oplever undervisningen som meningsfuld og nærværende.

Planlægning af undervisningsforløb og undervisning foregår i tæt samarbejde med centerleder og skolens øvrige undervisere, og det kræver, at du er god til:

       • At samarbejde    
       • At tænke nyt og er iderig
       • At du har forståelse for mennesker med særlige behov

Vi tilbyder:

 • Ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 30. maj 2012 mellem Grønlands Landstyre og Ilinni-artitsisut Kattuffiat, IMAk, for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. Og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.
 • Der stiles i forhold til familiestørrelsen en umøbleret bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.
 • Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra hjemby efter gældende regler. Efter kontinuerlig ansættelse ydes fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning. Dette omfatter også medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år.

Vi forventer, at du:

 • Har en teoretisk uddannelse.
 • Har gode sprogkundskaber både mundtligt og skriftligt.
 • Har erfaring fra en lignende stilling. Det er dog ikke et krav.
 • Initiativrig og har lyst til at deltage i skolens udvikling.
 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.
 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.
 • Kan fremvise en ren straffeattest.

Oplysninger:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: centerleder Karla Qvist tlf. 872147 eller pr. mail: kaqv@qeqertalik.gl

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde

Qeqertalik Kommunia
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

eller pr. mail til: pest@qeqertalik.gl senest den 15. Marts 2018.