Kangaatsiap Atuarfia søger viceskoleinspektør

Ved Kommune Qeqertalik Kangaatsiaq er der en viceskoleinspektør stilling ledig til besættelse pr. 1. april. 2018 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
12. marts 2018
Sted/Afd:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1. april. 2018 eller efter nærmere aftale
Løn:
Gældende overenskomst

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm tlf: +299 87 21 42 / 87 21 38

Ansøgning sendes senest mandag 12. marts 2018 til E-mail: suad@qeqertalik.gl eller brev til Kangaatsiap atuarfia, postbox 560 3955 Kangaatsiaq

Ansættelse vil ske efter overenskomstaftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 2017 20.253,67 kr. pr. 1. april 2012, og en årlig feriefrirejse for den ansatte og dennes familie.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være Kangaatsiap Atuarfia i hænde inden fristens udløb.

Hvis du vil benytte et ansøgningsskema, kan du ved henvendelse på aamo@qeqertalik.gl får den tilsendt

Med venlig hilsen

Sussi Adelholm
Ledende skoleinspektør
Kangaatsiap Atuarfia