Fakta om kommunen

Kommunen har 4 byer og 8 bygder.

Byer og bygder 

Byer
Aasiaat 3.128
Qasigiannguit 1.099
Qeqertarsuaq 866
Kangaatsiaq 535
Bygder
Niaqornaarsuk 270
Attu 200
Ikerasaarsuk 108
Akunnaaq 83
Iginniarfik 77
Ikamiut 68
Kitsissuarsuit 53
Kangerluk 17

Indbyggere i Kommune Qeqertalik i alt: 65041

1Indbyggertal sept. 2017

Aasiaat 

Kommune Qeqertaliks centraladministration ligger i Aasiaat. Og i Aasiaat ligger Nordgrønlands Gymnasielle Uddannelse (GU).

Årligt tilbagevendende arrangementer:
Midnight Sun Marathon
Nipiaa Rock Festival

Qasigiannguit 

I august 2009 åbnede Grønlands første permanente efterskole, Villads Villadsens Efterskole, i Qasigiannguit.

Byen har Grønlands ældste hus fra 1734, nu museum. Museet involverer de lokale i “Projekt Levende Boplads”.

Qeqertarsuaq 

Qeqertarsuaq ligger på Diskoøen. Øen er helt unik med vulkanske klippeformationer, varme kilder og kvan.

Ovenover byen ligger Lyngmarksbræen, hvor det er muligt at køre på hundeslæde om sommeren.
I 2016 blev en udendørs fodboldbane af kunstgræs indviet.

Kangaatsiaq 

Den sydligste by i Kommune Qeqertalik er Kangaatsiaq. Byen er Grønlands yngste, da den først fik bystatus i 1986, men selve bosættelsen er naturligvis ældre.